JELCO TONEARMS & cables

 

Jelco HS-30 headshell

Jelco HS30 Dong Thanh - Hoa Phuc

Giá tham khảo: 4,342,000 VNĐ

Loại sản phẩm: thân kết nối đầu kim

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu:

  • Thân: Gỗ hồng mộc, magnesium, đồng
  • Dây kết nối: Dây bạc quấn tơ sợi

Jelco HS-20 headshell

Jelco HS20 Dong Thanh - Hoa Phuc

Giá tham khảo: 1,579,000 VNĐ

Loại sản phẩm: thân kết nối đầu kim

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu:

  • Thân: magnesium, đồng
  • Dây kết nối: Dây OFC litz quấn tơ sợi
  • Ốc vặn: Bạc

 


Jelco HS-25 headshell

Jelco HS25 Dong Thanh - Hoa Phuc

Giá tham khảo: 1,579,000 VNĐ

Loại sản phẩm: thân kết nối đầu kim

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu:

  • Thân: magnesium, đồng
  • Dây kết nối: Dây OFC litz quấn tơ sợi

Jelco HS-50 Headshell

Jelco HS50 Dong Thanh - Hoa Phuc

Giá tham khảo: 761,000 VNĐ

Loại sản phẩm: thân kết nối đầu kim

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu:

  • Thân: nhôm
  • Dây kết nối: Dây OFC litz