JELCO ACCESSORIES

 

Jelco CONNECTORS

Jelco cp805_806 Dong Thanh - Hoa Phuc.jpg

Giá tham khảo: 

  • CP805 XLR (male) 1,579,000 VNĐ
  • CP806 XLR (female) 1,240,000 VNĐ

Loại sản phẩm: jack kết nối

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu:

  • Thân: nhôm
  • Đường dẫn: đồng phosphor
  • Cách điện: Polyamide

 


Jelco JL-45 cueing device

Jelco JL-45 Cueing device dong thanh - hoa phuc

Giá tham khảo: 1,579,000 VNĐ

Loại sản phẩm: bộ phận hạ cần

Xuất xứ: Nhật Bản

Vật liệu: thép không gỉ, đồng