Hành Trình Wilson Audio

Hành trình Wilson Audio (1/4): Sứ mệnh của David Wilson

Hành trình Wilson Audio (1/4): Sứ mệnh của David Wilson

Vào tháng 12 vừa qua, hai đại diện của Đông Thành - Hòa Phúc đã có cơ hội ghé thăm “dinh thự” của Wilson Audio tại Provo, Utah, USA. Trong chuyến đi này, Gia Đình Wilson Audio đã giới thiệu về triết lý, quá trình sản xuất cũng như chia sẻ các câu chuyện phía sau một trong những cái tên danh tiếng nhất high-end audio. Qua một loạt các bài viết mang tên “Hành Trình Wilson Audio”, Đông Thành - Hòa Phúc sẽ chia sẻ đến Người Yêu Nhạc những trải nghiệm khó quên này.