[GÓC CHIA SẺ] Quy Trình Chế Tạo Đĩa Than Cổ Với Hệ Thống Máy Móc Tối Tân

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Precision Record Pressing có trụ sở ở Ontario là nhà máy sản xuất dẫn đầu thế giới về công nghệ ép dập record.

Nhà Máy “Precision Record Pressing” ở Burlington, Ontario Canada.  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Nhà Máy “Precision Record Pressing” ở Burlington, Ontario Canada.

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Những Viên Nhựa Nhỏ Màu Xanh Lá Được Nung Chảy Để Chế Tạo Ra Các LPs  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Những Viên Nhựa Nhỏ Màu Xanh Lá Được Nung Chảy Để Chế Tạo Ra Các LPs

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Một Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Precision Record Pressing Đang Miệt Mài Trên Chuyền Sản Xuất Mà Mình Phụ Trách  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Một Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Precision Record Pressing Đang Miệt Mài Trên Chuyền Sản Xuất Mà Mình Phụ Trách

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Dây Chuyền Sản Xuất Tại Precision Record Pressing.  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Dây Chuyền Sản Xuất Tại Precision Record Pressing.

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Chuyên Viên Của Precision Record Pressing Đang Kiểm Định Chất Lượng Âm Thanh  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Chuyên Viên Của Precision Record Pressing Đang Kiểm Định Chất Lượng Âm Thanh

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Rất Nhiều Đĩa Than Được Tập Kết Vào Phòng Kiểm Định Audio Tại Precision Record Pressing.  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Rất Nhiều Đĩa Than Được Tập Kết Vào Phòng Kiểm Định Audio Tại Precision Record Pressing.

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Quang Cảnh Của Bộ Phận Đóng Gói Tại Record Pressing.  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Quang Cảnh Của Bộ Phận Đóng Gói Tại Record Pressing.

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Ngăn Xếp Record Sẵn Sàng Cho Việc Đóng Gói & Vận Chuyển  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Ngăn Xếp Record Sẵn Sàng Cho Việc Đóng Gói & Vận Chuyển

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Một Chuyên Viên Đang Thực Hiện Công Đoạn Kiểm Định Sau Cùng Trước Khi Đóng Gói LPs  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Một Chuyên Viên Đang Thực Hiện Công Đoạn Kiểm Định Sau Cùng Trước Khi Đóng Gói LPs

Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Chuyền Đóng Gói Tại Precision Record Pressing  Photographer: James MacDonald/Bloomberg

Chuyền Đóng Gói Tại Precision Record Pressing

Photographer: James MacDonald/Bloomberg


Theo tạp chí Bloomberg News (13/7/2017) :

https://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2017-07-13/making-the-same-old-vinyl-records-with-all-new-machines