Avantgarde Acoustic

Hệ thống Avantgarde Trio XD "Trong Mơ" của một Audiophile Việt Nam

Hệ thống Avantgarde Trio XD "Trong Mơ" của một Audiophile Việt Nam

Vốn là một thị trường phát triển đầy tiềm năng cùng phong trào chơi âm thanh lớn mạnh, Việt Nam là một trong những tâm điểm tập trung các hệ thống khủng - "trong mơ" của vô vàn Audiophiles trên toàn thế giới.